petek, 20. maj 2016

Borza, negotova prihodnost

Borza zaznamuje negotova prihodnost . S tem je omogočeno, da borza udeležencem prinese donose skladno z njihovimi odločitvami. Prihodnost je večinoma negotova, del prihodnosti pa lahko že danes napovemo. Brez težav lahko napovemo, da bomo v prihodnosti potrebovali denarna sredstva za tako osnovne kot specifične življenjske potrebe . Investicije so del našega življenja, borza jih nudi v zelo različnih oblikah, delnice spadajo med zanimivejše. V preteklosti smo se z njimi srečevali praktično vsi preko lastninskega preoblikovanja podjetji.Takratni dogodki so na mnoge vplivali, posledično se danes odražajo v značilnostih delniškega trga, z njimi se sooča tudi borza. Njegove značilnosti so specifične in se razlikujejo predvsem od drugih trgov v regiji, pa tudi globalno. Na splošno je za delnice značilno, da so gibalo gospodarstva in posledično dogajanja na določenem trgu, pa tudi širše. Bolj kot je delniška družba vpeta v regijo ali globalno dogajanje, bolj pomembne so. Gre za splošni vzorec, ki pa se spreminja od primera do primera. Vsaka delniška družba ima svoje premoženje oziroma delnice razdeljene na različne lastnike. Razlika je, če so lastniki posameznik ali podjetja ali država, dežela in podobne skupnosti. Posamezniki, podjetja in država imajo na splošno zelo različne cilje. Podjetja, ki imajo delnice, z njimi želijo dosegati predvsem točno določene gospodarske cilje, med drugim jih uresničuje borza. Država, dežele in podobne skupnosti imajo drugačne cilje. Prav tako imajo željo biti dober gospodar, kar pomeni, da je pomembno ohranjanje vrednosti naložbe.

Poleg tega pa zanje ni vseeno, kako družba, katere večji ali manjši lastnik so, posluje. Poslovanje delniške družbe ne vpliva zgolj na zaposlene oziroma deležnike njene aktivnosti, vpliva tudi posredno na okolico. Zaposleni so lahko skrbniki družinskih članov ali drugih povezanih oseb. Zato ni vseeno, kako nanjo vpliva borza, kakšno je poslovanje oziroma kaj se dogaja na poslovnem področju z delniško družbo. Borza ima vpliv na udeležence in okolje.

http://www.alta.si/tecajnica_ljubljanske_borze

Ni komentarjev:

Objavite komentar