petek, 26. februar 2016

Kaj je razlika med navadnim in sodnim prevodom?

Sodni prevodi so uradno potrjeni prevodi in se za razliko od navadnega prevoda uporabljajo tudi kot izvirnik. Sodni prevajalec tudi za svoje delo potrebuje potrdilo in opravljen preizkus znanja, ki ga opravlja na ministrstvu za pravosodje RS.

Prevajalske agencije, kjer delujejo njihovi sodni tolmači najpogosteje ponujajo prevajanje nemščine, angleščine, francoščine, italijanščine pa tudi ostale svetovne jezike za katere potrebujemo prevode. Med sodne dokumente spadajo spričevala, pogodbe in vsi ostali dokumenti, ki morajo biti uradno overjeni.Poleg tega morajo biti sodni prevodi ožigosani s strani tolmača, ki tudi garantira za svoj prevod, morajo biti z vrvico povezani z izvirnim dokumentom in morajo vsebovati izjavo o ustreznosti prevoda. Z vsemi izpolnjenimi kriteriji ta prevod potem lahko uporabite v vseh uradnih ustanovah po celem svetu.

Za razliko od sodnih prevodov navadni prevod ne potrebuje overitve, povezav z vrvico in ga lahko izvede praktično vsak in ne samo prevajalec, verificiran s strani ministrstva. Med navadne prevode štejemo razne strokovne članke, pisana besedila, tehnične lastnosti in navodila za uporabo izdelkov, opise izdelkov v trgovinah, blog članke, časopisne članke in ostale stvari, ki potrebujejo prevajanje.


Med navadne prevode štejemo tudi prevajanje literaturnih del, ki zahtevajo dodatno znanje literature in jih ponavadi uvrščamo celo med najtežja prevajalska dela. Poleg znanja tujega jezika je pri literarnih delih potrebno znanje literature zato, da prevajalec besedilo pesmi ali pa knjige prevede v smiselno celoto, ki mora kljub drugačnim besedam obdržati enako zgodbo in občutke, ki jih med branjem doživlja bralec. Medtem, ko za ostale prevode skrbijo prevajalci si literarna dela pogosteje prevajajo kar avtorji medsebojno, ki s tem pomagajo en drugemu, da se ta s svojimi deli pojavi na določenem tujem trgu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar