torek, 05. maj 2015

Nudistični kamp ima zanimivo zgodovino

Nudistični kamp zaznamuje zanimiva zgodovina . Če nudistični kamp razumemo kot prostor, kjer so ljudje lahko živeli vsakdanjik, brez krpice oblačil na sebi, ugotovimo, da je v zgodovini bilo zelo veliko znanih prostorov takšne sorte. Seveda so razne vere, prepričanja, načela, zakoni in mnogi drugi dejavniki, kasneje dosegli, da se je golota stigmatizirala in obravnavala kot nekaj nezaslišanega in prepovedanega.Napredek je prinesel šele val družbenih sprememb, ki je izviral iz preporoda evropske kulture. Skladno s tem so nastale mnoge spremembe vsakdanjega življenja na področju Evrope. Ljudje so se začeli vedno bolj zavedati pomena svobode in individualnosti. Tako so kot domine propadale okostenele ureditve nekoč mogočnih družbenih skupin, nekoč uveljavljena načela in mnogo drugega. Postopoma se je človek začel zavedati, da ima vedno več svobode na dosegu roke. Potrebno jo je zgolj doseči in uresničiti. Naturizem je temu primerno sledil, kot odgovor na okostenelo razmišljanje o človekovem obnašanju in razumevanju lastnega telesa. Prvi korak je nudistični kamp dosegel z preseganjem razumevanja golote kot nekaj nezdravega in nedovoljenega. Najprej je nudistični kamp presegel pojem nezdravega. Veliko uglednih in naprednih zdravnikov tistega časa, se je začelo zavedati, proučevati in dokazovati, pomena vpliva naravnih danosti. Zavedati so se začeli, da zdravila za mnoge bolezni tičijo prav v naravnih danostih kot so voda, sonce in zrak.

V devetnajstem stoletju je nudistični kamp pomenil prostor, kjer so lahko z zdravstvenim namenom izvajali golo sončenje, kopanje v čisti vodi in gibanje na svežem zraku. Preseganje nedovoljenega je nudistični kamp dosegel kasneje, v dvajsetem stoletju. Napredni posamezniki so se začeli zavedati pravice, do golega kopanja in bivanja v turističnih destinacijah. Nudistični kamp je tako postal turistična destinacija , kjer je bilo moč bivati brez obleke na sebi. V veliki meri so njegovo nastajanje pogojevale zahteve turistov iz dežel, kjer je imel naturizem veliko privržencev. Nudistični kamp je s časom dobil privržence tudi v naših krajih.

Več o tem

Ni komentarjev:

Objavite komentar