sobota, 05. avgust 2017

Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon

Slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje
Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja zdravstveni zakon. V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima Republika Slovenijavse osebe, ki imajo stalo bivališče, slovensko državljanstvo ali opravljajo pridobitno dejavnost na območju Slovenije, zdravstveno zavarovanje. Nezaposlene osebe so zavarovanje preko občine ali zavoda za zaposlovanja. Nezavarovanih oseb na podlagi tega zakona v Sloveniji ni. Izjema so osebe, ki nimajo urejenega statusa. Slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje temelji na Bismarckovem modelu zdravstvenega zavarovanja. Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja je eden od javnih sistemov zdravstvenega zavarovanja, poleg njega so znana še Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Modela sta si podobna, razlika je zgolj ideološke narave. Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja je model javnega varstva, ki ga je uveljavil nemški kancler Otto von Bismarck leta tisoč osemsto devetinosemdeset. Model ima na tleh že preko stoletno zgodovino. Da takšen sistem javnega varstva funkcionira morajo vsi državljani, ki imajo prihodek plačevati prispevke ustanovi, ki je nosilka zavarovanja. Osebe brez dohodkov so iz naslova solidarnosti prav tako upravičene do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. V Sloveniji takšno zavarovanje omogoča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je slovenski javni zavod, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Obvezno zdravstveno zavarovanje ni edina oblika zavarovanja, obstaja tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje obstaja kot dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju stroškov, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. To so stroški povezani z zdravstvenimi storitvami, zdravili, tehničnimi pripomočki in drugimi stroški zdravljenja. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa nadgrajuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanci z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem skrajšajo čas zdravljenja ter pridobijo boljšo oskrbo. Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča delovanje zdravstvenega sistema.

Ni komentarjev:

Objavite komentar