sreda, 26. april 2017

Krka - zaposlitev, karierna priložnost

Krka - zaposlitev je velika karierna priložnost.

Generično farmacevtsko podjetje Krka, nudi zaposlitev vsem ambicioznim osebam. Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja farmacevtskih preparatov. Izdelki podjetja so zdravila na recept, izdelki brez recepta, veterinarski izdelki ter zdraviliško turistične storitve. Najpomembnejša skupina izdelkov so zdravila na recept, ki predstavljajo preko osemdeset odstotkov prodaje podjetja. Druga pomembna skupina so izdelki brez recepta, tretja pa veterinarski izdelki. Z izdelki brez recepta ustvari podjetje okrog desetino prodaje, z veterinarskimi izdelki pa pet procentov prodaje. Podjetje je bilo ustanovljeno leta tisoč devetsto štiriinpetdeset, svoje izdelke danes prodaja v več kot sedemdesetih državah. K boljšemu uspehu na tujih trgih veliko pripomorejo lastni proizvodno-distribucijski centri v Nemčiji, Ruski Federaciji, na Hrvaškem in Poljskem. Podjetje Krka objavlja možnosti za zaposlitev na različnih virih. Eden osnovnih virov je spletna stran podjetja, kjer kandidati lahko izvejo aktualne priložnosti. Dovolj je klikniti na zavihek Zaposlitev v Krki, ter najti sebi najbolj ustrezno karierno priložnost. Vsebina je razdeljena na Prosta delovna mesta, O zaposlitvi v Krki ter Za študente in dijake. Prosta delovna mesta opisujejo priložnosti za zaposlitev v Sloveniji, zaposlitev v Termah Krka, za zaposlitev pa obstaja tudi možnost vpisa v bazo kandidatov. Področje O zaposlitvi v Krki je razdeljeno na Področja dela, Proces zaposlitve ter Zakaj se zaposliti v Krki. Za dijake in študente so na voljo informacije o razpisih štipendij ter možnost vstopa v spletni Klub štipendistov. Poleg tega generično farmacevtsko podjetje Krka, kandidatom zaposlitev nudi preko drugih virov preko spleta ali na klasične načine. V vseh primerih je generično farmacevtsko podjetje Krka ter priložnosti za zaposlitev dobro vidne in označene. Od primera do primera so oznake različne: v nekaterih primerih gre za logotip, v drugih je podjetje zapisano pod naziv delodajalca, podjetje najdemo tudi v rubriki najbolj zaželena podjetja ter na razne druge načine. Zaposlitev v Krki je želja številnih uspeha željnih oseb.

Iskanje zaposlitve v Krki

Ni komentarjev:

Objavite komentar